Tekst Jacqueline Leeuwenburgh
Foto Wim van Beek

Vijf jaar lang was Marc van Velzen als CTO verantwoordelijk voor de technische kant van SSC-ICT. Bij zijn vertrek naar Logius per 1 september 2021 vertelt Marc over zijn ervaringen: hoe kijkt hij terug op deze periode?

´SSC-ICT heeft dynamische jaren achter de rug, waarin hard is gewerkt om de organisatie goed op de rails te krijgen. Maar zonder de steun van onze klanten was dat niet gelukt,´ vertelt Marc enthousiast. ´Ze hebben ons de tijd en de ruimte gegund om orde op zaken te stellen. Daar plukken we nu met elkaar de vruchten van. We hebben de financiën inmiddels goed op orde, de security wordt naar een hoger plan getild en technische achterstanden worden weggewerkt. Het is belangrijk om deze ontwikkelingen door te zetten, want voor de klanten is het vooral belangrijk dat onze dienstverlening verder wordt geoptimaliseerd. Daar moet nog veel voor gebeuren, maar SSC-ICT staat er goed voor.´

Productie geautomatiseerd

Een van de stappen die zijn gezet is het automatiseren van het productieproces binnen SSC-ICT. Marc licht dit toe: ´In het verleden was het vooral handwerk, maar met het automatiseren van de routinematige werkzaamheden kunnen we veel efficiënter werken. De eerste stappen zijn gezet, maar de automatiseringsagenda is nog lang niet afgerond; er zitten nog hele mooie ontwikkelingen in de pijplijn. Voor de applicatieteams zal dat ertoe leiden dat ze veel makkelijker nieuwe versies van de software kunnen inzetten, waardoor de eindgebruiker sneller nieuwe features ter beschikking krijgt.´

Focus op security

Ook op het gebied van security is veel veranderd. Marc: ´En dan kijk ik niet alleen naar onze systemen, maar meer ook naar de organisatiefocus die we op dit gebied hebben ontwikkeld. Veiligheid is altijd belangrijk geweest, maar als ik zie hoe scherp we daar nu mee bezig zijn, merk ik echt een verandering op. Natuurlijk heeft dat ook te maken met het feit dat we in een wereld leven waarin cyberaanvallen aan de orde van de dag zijn. Maar ik zie nu zelfs collega’s die hier in hun vrije tijd enthousiast mee bezig zijn, hun kennis bundelen en toepassen in de praktijk. Security heeft momenteel echt bij iedereen prioriteit.´

Collectief bewustzijn

Alle verbeteracties van de afgelopen jaren vonden plaats naast de dagelijkse werkzaamheden. Marc legt uit: ´De daily business moest gewoon doorgaan en tegelijkertijd werd er hard gewerkt om de zaken op orde te krijgen en te verbeteren. Dat vraagt om een bepaalde instelling en die hebben we met elkaar ontwikkeld. Ik vind het fantastisch om te zien hoe we een soort collectief bewustzijn hebben bewerkstelligd waarbij we met elkaar naar het grotere geheel kijken en de schouders eronder zetten om onze dienstverlening continu te blijven verbeteren. Grote complimenten dus aan de gehele organisatie!´

Collega’s of klanten?

Marc vervolgt: ´Maar niet alleen complimenten aan de organisatie. Zonder de steun, het geduld en vertrouwen van onze klanten was het waarschijnlijk niet gelukt. Ze hebben nogal wat met ons te stellen gehad. Maar ondanks dat hebben we de ruimte gekregen om te verbeteren. De samenwerking heeft een ander, positiever karakter gekregen. Het besef dat we collega’s van elkaar zijn en niet een ‘normale’ klant-leveranciers relatie hebben, maakt dat we nu ook echt collegiaal kunnen samenwerken. En daar ben ik dankbaar voor.´

Gerust hart

Marc heeft een dubbel gevoel bij zijn vertrek: ´SSC-ICT is een mooie organisatie en ik heb fantastische collega’s. Maar ik heb me ooit voorgenomen om iedere 5 jaar te wisselen van functie, dus voor mij is het tijd voor nieuwe avonturen.´ Hij concludeert optimistisch dat hij met een gerust hart het stokje over kan dragen aan Chris Wauters, die in de transitie de rol van spoormanager security had: ´Chris beschikt over een schat aan IT-kennis en ervaring. Vanaf het moment dat hij bij ons kwam werken, heb ik hem gevraagd te helpen bij verschillende onderwerpen uit mijn portefeuille. Hij is dus goed op de hoogte van de zaken die spelen en ik weet zeker dat hij het werk zal voortzetten met hetzelfde enthousiasme dat ikzelf altijd heb gehad.´