Tekst Nicole van der Steen
Foto Wim van Beek

ICT-storingen willen we als SSC-ICT natuurlijk voorkomen. Maar met een groot verzorgingsgebied dat haast alle ministeries beslaat en een grote variatie aan IT-services kent, gaat er wel eens wat mis. Op zo’n moment is het van belang dat SSC-ICT zorgt voor tijdige, juiste en duidelijke informatie. Zodat je als gebruiker rekening kunt houden met een storing.

In het project Verbetering Gebruikerscommunicatie is de berichtgeving over met name 'Major Incidents' onder de loep genomen. Major incidents zijn storingen die een aanzienlijke groep gebruikers raken, denk bijvoorbeeld aan een verstoorde wifi-verbinding in één van de rijksgebouwen. Samen met klanten en gebruikers heeft het projectteam van SSC-ICT verbeterpunten gerealiseerd voor de berichtgeving van storingen. Onder andere door het krappe tijdschema duidelijker vast te leggen, en communicatierichtlijnen op te stellen waaraan een bericht moet voldoen.

Nico Baars, teamcoördinator Informatiemanagement bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

“Wij merken dat de berichtgeving sinds het Wannacry-virus beter is, pro-actiever reagerend op incidenten die vaak ook maatschappelijk spelen. Zoals het recente risico rondom spoofing.”

Tijdigheid, juistheid en duidelijkheid

SSC-ICT blijft de berichtgeving over incidenten monitoren op tijdigheid, juistheid en duidelijkheid. Aan de hand daarvan scherpt het team Gebruikerscommunicatie van SSC-ICT de berichtgeving waar nodig nog verder aan.

Nieuw: de Serviceinfo-app

Een bericht over een storing gaat nu nog vaak via de ministeries naar de eindgebruikers. Dat gaat binnenkort veranderen. Eén van de resultaten van het project Verbetering Gebruikerscommunicatie is de Serviceinfo-app. Deze is in het vroege voorjaar beschikbaar voor al onze gebruikers. Als er een storing is, ontvangt de gebruiker via de Serviceinfo-app een berichtje op zijn of haar telefoon. Tamara Vellema, projectmanager SSC-ICT: ‘Zo kunnen we onze gebruikers ook bereiken als ze bijvoorbeeld even niet kunnen inloggen.’ Binnenkort is deze handige app te downloaden in zowel de App Store als de Playstore.