Tekst Karin van der Graaf
Foto Wim van Beek

Op 7 december 2017 is na bespreking in het Bestuurlijk Overleg het jaarplan 2018 van SSC-ICT vastgesteld door de eigenaar. Het jaarplan heeft als thema ‘Zichtbaar beter’ en vier speerpunten bepaald: security, business continuity, efficiënter beheren en investeren in personeel.

‘De basis ligt er, zodat we in 2018 verder kunnen bouwen op een goed fundament, aldus Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT. ‘De ontwikkelingen in de IT gaan razendsnel, en de vraag naar de diensten van SSC-ICT is hoog. Wij zijn echter klaar voor een nieuw jaar van inspirerend en succesvol samenwerken als dienstverlener die bijdraagt aan een sterke en slimme overheid!’

Speerpunten 2018

De vier genoemde prioriteiten zijn net als vorige jaren beknopt uitgewerkt in een A3 met de speerpunten en bijbehorende acties. Verdere uitwerking gebeurt in de jaarplannen van de divisies en afdelingen. Ons jaarplan is onderdeel van het gezamenlijke jaarplan van DGVBR 'Kiezen voor Kwaliteit in 2018'.

Jaarplan bekijken?

Klik hier om het jaarplan te lezen.