Tekst Cindy van Raam
Foto Wim van Beek

Jouw mening telt

ICT Actueel is het magazine met nieuws en ontwikkelingen binnen SSC-ICT. Wij vinden jouw mening over ICT Actueel belangrijk. Daarom ontvang je binnenkort een enquête. Help jij mee ons magazine te verbeteren?

In de enquête stellen wij jou onder meer vragen over de vormgeving en leesbaarheid van ICT Actueel. Daarnaast willen wij graag weten welke onderwerpen jij interessant vindt en welke mogelijke verbeterpunten je hebt. Met jouw input kunnen wij  ICT Actueel optimaliseren. Natuurlijk is je bijdrage anoniem en het invullen van de enquête duurt slechts 3 minuten.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Leonardo: een multidisciplinair genie

Leonardo is dit jaar alweer 5 jaar in beheer bij SSC-ICT. Wíe? Wát?, kun je beter vragen. Als ERP-systeem (Enterprise Resource Planning)  ondersteunt Leonardo de financiële bedrijfsprocessen van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV): van begroting via transactievastlegging tot rapportage. Een complex systeem dat terecht de naam draagt van een multidisciplinair genie.

Onbekend maakt (on)bemind
Na twee decennia SAP koos JenV in 2008 voor een nieuwe ERP-applicatie van Oracle. Gelet op de complexiteit van deze overstap waarbij ook twee legacy-systemen zijn samengevoegd, werd de bouw van Leonardo bij Ordina aanbesteed.

In 2011 ging Leonardo live als het grootste Oracle-landschap van Europa en het werd in april 2013 aan SSC-ICT overgedragen. Een peloton externe Oracle-specialisten loodste de Leonardianen-in-vaste-dienst door de eerste zware beheeretappes, updates en veegprojecten, zoals de performanceverbetering en het invoegen van de Administratie Griffie.

Eens Leonardiaan, altijd Leonardiaan
Sommige externen viel de ’ontleonardisering’ – of zelfs het vooruitzicht daarop – zo zwaar dat ze in vaste dienst zijn getreden. Team ERP/Oracle van SSC-ICT bestaat nu uit 25 functioneel applicatiebeheerders, 7 technisch applicatiebeheerders en 10 ontwikkelaars eBS/BI.

Gevangeniswerkzalen
Anno 2018 werken ruim 6.000 gebruikers op 92 servers en 25 databasesystemen. Leonardo weerspiegelt de diversiteit aan bedrijfsprocessen en boekhoudstelsels binnen JenV: van de productie van artikelen in de gevangeniswerkzalen van de Dienst Justitiële Inrichtingen tot de digitale facturering van griffierechten door de Administratie Griffie; van de baten-lasten activa-administratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst tot de Kas/Verplichtingen Concernadministratie van het Bestuursdepartement.

Inmiddels zijn er veel processen van Leonardo geautomatiseerd dankzij maatwerk. Dit bespaart veel tijdrovende en foutgevoelige handmatige acties, onder meer tijdens de jaarafsluiting bij de Geïntegreerde Kas/Verplichtingen Administraties.

UX & Scrum. #hoedan?

We scrummen allemaal en bij iedereen staat het perspectief van de eindgebruiker centraal. Maar die combinatie blijkt soms lastig in de praktijk. Binnen veel overheidsorganisaties worstelen we om het menselijk perspectief de goede plek in een sprint te geven. Hoe doe je UX (User Experience) in een agile scrum-omgeving?En hoe breng je UX in een scrum-omgeving naar een hoger niveau?

Op 3 juli organiseren SSC-ICT en Gebruiker Centraal de bijeenkomst ‘UX & scrum. #hoedan?’ Tijdens dit interactieve event hoor je onder andere de beste aanpak practices van Bol.com en DUO en ga je in het World Café met elkaar in korte sessies verder de diepte in.

Meld je op tijd aan via gebruikercentraal.nl/agenda/ux-scrum-hoedan. Hier vind je ook de informatie over de tijden, het programma en de locatie.

Kom ook en discussieer mee!

Girlsday 2018: hologrammen, serious game en innovatie

Girlsday. Een initiatief van VHTO, bedoeld om meisjes op jonge leeftijd kennis te laten maken met bèta, techniek en ICT. Dit landelijke evenement vindt jaarlijks plaats. SSC-ICT zette onlangs haar deuren open voor ruim 60 meisjes van het Edith Stein College uit Den Haag. De meisjes konden deelnemen aan verschillende workshops, waarin zij kennis maakten met de toekomst van de ICT.

In de ochtend ontving Sylvia Bronmans, directeur SSC-ICT, de meisjes. Sylvia, die terugblikte op haar eigen studietijd, vertelde over het werk van SSC-ICT. Daarbij stond zij ook stil bij het feit dat op dit moment ‘slechts’ 20% van alle SSC-ICT’ers vrouw is. Ze riep de meisjes dan ook op om te denken aan een beroep in de ICT, waarbij een stageplek bij SSC-ICT tot de mogelijkheden behoort.

VR-bril, Robots, Tupac, hologrammen, hacker, game

Tijdens de verschillende workshops maakten de meisjes kennis met robots en de Virtual Reality-bril. Mooie gadgets, maar zeker ook de technieken van de toekomst. Ze gingen aan de slag met het geheim achter hologrammen. Een populaire workshop. Want er was te zien hoe rapper Tupac, jaren na zijn dood, weer op het podium stond. Bij de vraag ‘Wat doe jij als de school gehackt wordt?’, gingen de meisjes in een Serious Game de strijd aan met een hacker. Deze game heeft als doel om bewustwording te creëren over veiligheid en wat je in zo’n situatie moet doen. In 70 minuten lukte het de meisjes om niet alleen de hacker tegen te houden, maar wisten zij ook de systemen weer volledig te herstellen.