Tekst Pieter Teekens
Foto Wim van Beek

Dagelijks maken zo’n 40.000 rijksambtenaren gebruik van onze ICT-diensten. Om ervoor te zorgen dat die diensten optimaal zijn afgestemd op de behoefte van de dagelijkse gebruiker, start SSC-ICT met een nieuw programma met de titel ‘Gebruiker Centraal’. De naam zegt het al: dit programma omvat verschillende projecten die als doel hebben om de dienstverlening nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de eindgebruiker. Maar hoe komen we te weten wat hij of zij echt belangrijk vindt?

'Als lid van het project Gebruiker Centraal heb ik de afgelopen periode mogen meemaken hoe onze organisatie intern is gegroeid. Natuurlijk zijn we er nog niet en kunnen we meer verbeterslagen maken. Vanuit de klankbordgroep willen wij onze klanten, de gebruikers  van onze technieken en processen, bereiken. De klanten zijn onze ogen en oren en zorgen mede voor een succes van dit project. We doen het uiteraard voor onze klanten en daarvan hebben wij als organisatie ook profijt. De klankbordgroep zal in mijn ogen de groep zijn die ervoor zal zorgen dat de klanten vroegtijdig zijn aangehaakt zodat wij inzicht hebben in de behoeftes van onze eindgebruikers. Samen staan we sterk.' Haroen Sadiekkhan, teammanager Servicedesk 2

Klankbordgroep

‘Voor een serviceorganisatie als SSC-ICT is het heel belangrijk om goed je oor te luisteren te leggen bij je eindgebruikers. Zo kun je ze betrekken door al tijdens het ontwikkelen van nieuwe plannen rekening houden met hun wensen. En daarom stellen we deze zomer een klankbordgroep samen', legt Pieter Teekens uit. Hij is als redacteur Gebruikerscommunicatie verbonden aan het programma Gebruiker Centraal. 'Het wordt een klankbordgroep met gebruikers van alle ministeries die onze diensten gebruiken. Met deze groep gaan we in gesprek om te horen wat hun mening is over bestaande diensten, maar ook nieuwe ontwikkelingen waar we in dit programma mee bezig zijn. We zoeken kritische mensen die graag met ons mee willen denken.’

Samen ontwikkelen

Het werken met klankbordgroepen is niet nieuw voor SSC-ICT, vertelt programmamanager Tamara Vellema: ‘Ook voor grote projecten als DWR Next hebben we al eerder met klankbordgroepen gewerkt. Met deze mensen hebben onze plannen voor de inrichting van de werkomgeving goed kunnen toetsen, wat waardevolle verbeteringen heeft opgeleverd. Deze groep heeft bovendien een belangijke rol gespeeld bij het project Verbetering Gebruikerscommunicatie. Met de feedback van de klankbordgroep konden we heel snel bepalen of we op de goede weg waren met onze aanpak van de berichtgeving over onze dienstverlening. Dit heeft een enorme bijdrage geleverd aan het succes van het project en het draagvlak bij de verschillende klanten. Door je gebruikers vanaf het begin te betrekken trek je samen op als partners in nieuwe ontwikkelingen.’

Denk je met ons mee?

Help je ons om onze dienstverling nog beter te laten aansluiten op jouw wensen?
Meld je dan aan voor onze klankbordgroep Gebruiker Centraal: Een mailtje naar Pieter Teekens is genoeg.

Doen!

De klankbordgroep Gebruiker Centraal vindt eens in de 3 weken plaats op donderdagen tussen 11.30 en 14.00 uur bij SSC-ICT op de Koningskade 4 in Den Haag. De voorbereidingen voor de aftrap op donderdag 30 augustus zijn op dit moment in volle gang. Samen met communicatieadviseur Nicole van der Steen legt Pieter Teekens nu de laatste hand aan de oproep van deelnemers: ‘Dit artikel vind je binnenkort op Rijksportaal. We bieden de mensen een interessante mix van interactieve sessies waarin ze nieuwe diensten kunnen testen en feedback kunnen geven op onze plannen.’