‘Zichtbaar beter worden’, dat wil SSC-ICT in 2018 en dit staat ook prominent in ons jaarplan. Samen met het Bestuurlijk Overleg (BO) zijn we halverwege 2018 tot de conclusie gekomen dat we met de huidige koers dit doel niet volledig gaan behalen. Daarom stellen we onze ambities bij en ligt de focus in de 2e helft van 2018 op ‘storingsarme dienstverlening’ en ‘security’.

De boodschap van Sylvia Bronmans (directeur SSC-ICT) is helder: ‘Storingen leiden tot veel onrust en ongemak. We zien ICT steeds meer als gas, water en licht. Het wordt steeds belangrijker en het moet het dan ook altijd doen. Dit vergt een hoog professioneel niveau van onze organisatie.’

De komende tijd kiezen we voor focus op de twee belangrijkste pijlers uit ons jaarplan: storingsarme dienstverlening en security. We geven voorrang aan die projecten waarmee we een aantoonbaar verbeterde, storingsarme en veilige dienstverlening kunnen bieden. Pas als we dit doel naar tevredenheid bereikt hebben, richten we ons weer op nieuwe doelstellingen.

Veel werk verzet

Sylvia vindt dat er desondanks in de eerste helft van 2018 ‘ongelooflijk veel werk is verzet’. Ze noemt de verhuizing van inhoud van 5 oude datacenters naar het ODC in Rijswijk en afsluiting van de fysieke ruimtes, de BlackBerry-upgrade en het vernieuwen van de exchange-omgeving, de harmonisatie naar de 5 ITIL-processen (best practices) en het toewerken naar 1 TOP-desk. ‘Allemaal goede investeringen om de kwaliteit van onze dienstverlening zichtbaar te verbeteren. Hier krijgen we van onze klanten ook veel waardering voor.’

‘We moeten mede gezien de grote werkvoorraad keuzes maken en bedenken wat we nodig hebben om te komen tot een geolied ICT-bedrijf dat in control is op het gebied van security. De juiste prioriteiten stellen is hierbij belangrijk. Aanvullend op deze koers hebben we samen in het Bestuurlijk Overleg besloten een extern bureau in te schakelen om te toetsen of we op de juiste weg zijn. De planning is dat we in begin oktober en begin december advies krijgen over accenten voor de komende tijd zowel op korte als de iets langere termijn.’