Algemene Rekenkamer kan rekenen op SSC-ICT

Na een intensieve voorbereiding mag SSC-ICT de Algemene Rekenkamer (AR) als housingklant voor voorlopig zes kasten verwelkomen. De gebruikers zijn probleemloos van de oude naar de nieuwe omgeving gegaan.

Housing in het ODC Rijswijk

De AR zocht zekerheid over de toekomstvastheid en kwaliteit van een overstap. Het ODC Rijswijk biedt een dergelijke oplossing. SSC-ICT biedt housingdienstverlening voor de eigen technische voorzieningen van de AR, die daarmee ook de vrijheid heeft dit zelf verder door te ontwikkelen.

Tekenmoment

Katinka Knoops, directeur Stafdirectie en Peter Paans, manager Informatievoorziening van de AR tekenden samen met projectleider Wander Habing en relatiemanager Miriam Velthuizen op 30 augustus 2018 het protocol van overdracht, de financiële decharge en de Dienstverleningsafspraken (DVA) in het ODC Rijswijk. Voorafgaand aan het tekenmoment kreeg het gezelschap een presentatie van Cees Ouwehand, teamleider Environmental services. Nadien gaf Cees een korte rondleiding en werden uiteraard de serverkasten van de Algemene rekenkamer bekeken.

Tijd voor meer capaciteit

De AR had tot voor kort een eigen datacenter aan het Lange Voorhout. De kleinere capaciteit van dit datacenter beperkte de professionaliteit in de dienstverlening. Het proces van het eerste gesprek tot het feitelijk inhuizen heeft ruim tweeënhalf jaar geduurd. De gebruikers zijn inmiddels probleemloos van de oude naar de nieuwe omgeving gegaan.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DWR Next en AVG

SSC-ICT wil de werkplek voorzien van de laatste functionaliteiten en beveiligingspatches, maar ook de rechten en vrijheden van gebruikers beschermen bij de eventuele verwerking van persoonsgegevens.

Assessment op het besturingssysteem

In samenwerking met Strategisch Leveranciers Management (SLM) Rijk heeft SSC-ICT een assessment uitgevoerd op Windows 10 Enterprise, het besturingssysteem van DWR Next. Daarbij is gekeken naar de gegevensverwerking, rechtmatigheid, risico’s en eventuele beheersmaatregelen waarmee aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kan worden voldaan. Op basis van de aanbevelingen van SLM Rijk heeft SSC-ICT een releaseplanning opgesteld om in het totale verzorgingsgebied Windows 10 zo snel mogelijk te updaten. Beheersmaatregelen zoals het technisch beperken van telemetrie en het up-to-date houden van Windows zijn onderdeel van de planning.

Microsoft en persoonsgegevens

Voor bedrijven als Microsoft worden persoonsgegevens steeds belangrijker. Hoe meer zij weten over je, hoe beter zij deze kunnen bedienen met een passend (commercieel) aanbod. Middels telemetrie verzamelen zij softwarematig soms meer gegevens dan strikt noodzakelijk zijn om Windows goed te laten functioneren en verkrijgen daarmee inzicht in het gedrag van de gebruikers.

Telemetrie

Telemetrie is het stelselmatig verzamelen en verwerken van gegevens over het gebruik van software en over het functioneren van het apparaat waarop deze software is geïnstalleerd. Bij de toepassing van telemetrie door Microsoft kunnen persoonsgegevens verwerkt worden waarop de AVG van toepassing is.