Tekst Pieter Teekens
Foto Wim van Beek

Twee jaar heeft Tamara Vellema samen met het programmateam Gebruiker Centraal hard gewerkt om de producten en diensten van SSC-ICT steeds beter aan te sluiten op de dagelijkse behoefte van de eindgebruikers. Als programmamanager is ze nauw betrokken bij alle projecten van Gebruiker Centraal. Ze kijkt uit naar de komende twee jaar, waarin de inspanningen voor diverse projecten tot mooie resultaten gaan leiden.

'Hard gewerkt hebben we zeker!', lacht Tamara. 'De meeste projecten hebben al geleid tot een zichtbaar eindresultaat, zoals de geheel vernieuwde collectie met handleidingen op ssc-ict.nl/support en het professionaliseren van de dienst Digicoaching. Daarnaast gaat er ook veel tijd en energie zitten in langlopende projecten, zoals het realiseren van een Selfservice-portal, waar eindgebruikers zelf makkelijk en snel dingen kunnen regelen, zoals het opnieuw instellen van het wachtwoord voor hun werkomgeving. We hebben hier een mooi platform voor gebouwd, waarop we in het komende jaar verschillende nieuwe selfservice-diensten direct aan de gebruiker kunnen aanbieden. De eerste dienst is de windows wachtwoord reset die vanaf eind december beschikbaar is. Deze resultaten zijn bereikt met inzet van veel medewerkers van SSC-ICT vanuit alle disciplines.'

Betrokkenheid

'Het portfolio van Gebruiker Centraal is opgesteld in samenwerking met de klanten.', vertelt Tamara. 'Dat kan bij zo’n programma ook niet anders, natuurlijk. We hebben bij SSC-ICT veel ervaring met de verschillende departementen in ons verzorgingsgebied, maar de kern van het programma bestaat er juist uit dat we projecten samen met onze klanten bedenken én uitvoeren. Daarom maken we tijdens de uitvoering en bijsturing van onze projecten dankbaar gebruik van de medewerking van zowel ‘echte’ eindgebruikers, maar ook onze directe contactpersonen bij departementen.'

Tamara Vellema

Klankbord

Het contact met de gebruikersorganisatie wordt op verschillende manieren geborgd. Zo vormt de klankbordgroep van het programma een belangrijk informatiekanaal: elke 6 weken is er een bijeenkomst van deze vertegenwoordiging vanuit het hele verzorgingsgebied van SSC-ICT. Tamara licht het belang van deze bijeenkomsten toe: 'Deze groep is inmiddels echt uitgegroeid tot de vaste kern van het programma. We hebben veel geleerd van hun positief-kritische kijk op de projecten. Hun medewerking en input hebben ons enorm geholpen om snel waardevolle informatie te verzamelen.'

Resultaten & toekomst

Voor de komende twee jaar staat er genoeg op de agenda voor het programma Gebruiker Centraal. Een aantal bestaande projecten zoals Selfservice, AI kennisbank en het aanbieden Digicoaching als dienst loopt door, maar er komen ook nieuwe projecten bij zoals een QMS (Que Management Systeem) bij de balie. 'In januari gaan we het portfolio voor 2020/2021 presenteren aan het Afnemersoverleg en het Afnemersberaad. Daarbij zoeken we aansluiting met de transitie van SSC-ICT en gaan we waar mogelijk ook samenwerken met andere SSO’s.'

Tamara Vellema

Ook deelnemen aan het Gebruikerspanel?

Mail je belangstelling naar SSC-ICTGebruikerspanel@minbzk.nl.

Gebruikerspanel

Eén van de projecten van Gebruiker Centraal heeft als doel om een Gebruikerspanel samen te stellen. De werving voor dit panel werd gestart in het laatste kwartaal van 2019, en Tamara was blij verrast met de reacties vanuit de gebruikersorganisatie: 'We hebben inmiddels meer dan 200 deelnemers ingeschreven! Voor deze mensen hebben we in november een drietal kickoff-bijeenkomsten georganiseerd, die ook bijzonder goed bezocht werden. We hebben de helft van alle panelleden al persoonlijk de hand kunnen schudden in ons kantoor aan de Koningskade. Dat zegt wel iets over de betrokkenheid van de deelnemers bij dit initiatief.'