Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Centrum ICT van en voor het Rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). We zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het Rijk. We bedienen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services en 8 ministeries heel concreet met een grote variëteit aan dienstverlening. In dit jaarverslag lees je wat onze ambities waren voor 2016 en welke resultaten we behaald hebben.

Doel

De basis versterken en de organisatie ontwikkelen naar services met verbeteringen gericht op:

 • Dienstverlening
 • Techniek
 • Processen
 • Organisatie

Per invalshoek zijn de belangrijkste verbeteracties inclusief meetindicatoren benoemd. De resultaten per eind 2016 staan in de volgende hoofdstukken.
 

Visie

 • Wij weten wat er speelt bij onze klanten en stemmen onze dienstverlening daarop af.
 • Wij begrijpen de opdracht van het Rijk en zijn trots op de bijdrage die we samen met collega ICT-dienstverleners, hieraan leveren.
 • Wij bieden veilige en flexibele ICT-services voor een moderne rijksdienst.
 • Wij zijn een aantrekkelijke werkgever waar professionals kunnen excelleren en floreren.
   

Onze klanten

Wij leveren generieke dienstverlening aan de hele rijksdienst.
Aan de volgende ministeries leveren wij ICT-diensten:

 • Algemene Zaken (AZ)
 • Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Financiën
 • Infrastructuur en Milieu (IenM)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Veiligheid en Justitie (VenJ)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

In 2016 is onze dienstverlening uitgebreid met ICT-diensten voor:

 • Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 • Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
 • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)