Doel van het aspect processen: éénduidige bedrijfsprocessen én Lean.

Behaalde resultaten

Meetindicatoren Resultaat

1. Bedrijfsproces-model doorgevoerd eind 2016.

Versie 0.9 van het procesmodel SSC-ICT is vastgesteld. Dat is de basis voor verdere uitwerking. Deze gaan we toetsen aan het bedrijfsmodel en waar nodig verder aanpassen.
2. Bedrijfsprocessen incident- en change management  hebben een Lean-toets gehad; de KPI’s zijn verbeterd. Eind 2016 is een conceptversie opgeleverd van de geüniformeerde processen incident-, problem-, configuration management en request fulfillment. Deze gaat de Auditdienst Rijk (ADR) begin 2017 reviewen. Het proces change management wordt in 2017 verder geüniformeerd.
3. Budgetten, kostprijzen, nacalculaties en financiële rapportages tijdig, conform de Planning & Control-cyclus, beschikbaar. In 2016 zijn voor het eerst (kosten) budgetten per divisie opgesteld en gemonitord. Deze zijn maandelijks, volgens planning, aangeleverd en besproken in het directiemanagementteam en de divisie managementteams. In 2017 gaat SSC-ICT een volgende stap nemen door per afdeling een koppeling te leggen tussen input en output via de bouwstenen. Hierdoor kunnen we zowel kosten als dekking per afdeling gaan volgen. Over 2016 wordt een nacalculatie van de kostprijzen opgesteld.  De tarieven voor 2017 zijn in november 2016 besproken in het bestuurlijk overleg en begin december vastgesteld door de gedelegeerd eigenaar.
Acties Resultaat
1. Doorvoeren van een integraal bedrijfsproces-model, daarmee uniforme beheerprocessen. Versie 0.9 van het procesmodel SSC-ICT is vastgesteld. Dat is de basis voor verdere uitwerking. Deze gaan we toetsen aan het bedrijfsmodel en waar nodig verder aanpassen.
2. Integratie van de servicemanagement-processen, inclusief de tooling en zoveel mogelijk Lean inrichten. Nader te bepalen welke processen. Eind 2016 is een conceptversie opgeleverd van de geüniformeerde processen incident-, problem-, configuration management en request fulfillment. Deze gaat de ADR begin 2017 reviewen. Het proces change management wordt begin 2017 verder geüniformeerd.
De impactanalyse voor 1 Topdesk en 1 CMDB is uitgevoerd. Op basis hiervan vond besluitvorming plaats voor het plan van aanpak implementatie in 2017.
3. Doorvoeren van het nieuwe kostprijsmodel in de administratie en de financiële processen op orde brengen. Het kostprijsmodel is in 2016 verwerkt in de administratie, maar de aansluiting was nog niet optimaal. De bouwstenenadministratie bestaat nog steeds uit de oud-GDI, BZ en Haagse bouwstenen. Deze zijn inmiddels voor 2017 aangepast en gekoppeld aan de nieuwe organisatiestructuur van SSC-ICT. Daarmee komt ook een meer eenduidige verantwoordelijkheid van de lijn per bouwsteen.
Het tijdschrijven en daarmee het koppelen van personele kosten aan bouwstenen heeft in 2016 aanloopproblemen gekend. Het tijdschrijven is nog niet volledig en ook niet voldoende betrouwbaar. Er wordt niet altijd op de juiste bouwsteen geschreven. In 2017 gaat SSC-ICT strak sturen op de volledigheid en de kwaliteit.