SSC-ICT heeft in 2016 een flink aantal grote projecten voor en met klanten gerealiseerd. Enkele projecten lichten we kort toe.

ICT in rijkskantoor Rijnstraat 8

Rijnstraat 8 is een bijzonder rijkskantoor. In 2016 heeft de voorbereiding plaatsgevonden van de multi-tenant inrichting van de ICT-infrastructuur in het rijksverzamelkantoor aan de Rijnstraat. Medio 2017 gaan 5 rijksorganisaties, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het ministerie van Buitenlandse Zaken, inhuizen. Meer dan 6000 (rijks)ambtenaren gaan gebruik maken van onze ICT-dienstverlening en de flexibele werkplekken in dit pand. Bekijk de website van SSC-ICT voor meer informatie.

DWR Next

In 2016 is de nieuwe digitale werkomgeving, genaamd DWR Next, ontwikkeld op basis van Windows 10 en Office 2016. In 2017 gaan we DWR Next uitrollen binnen de ministeries van IenM, BZK, SZW, Financiën en VWS. Bekijk de website van  SSC-ICT voor meer informatie.

Europees Voorzitterschap 2016

Een omvangrijke ICT-infrastructuur met speciale beveiligingsmaatregelen voor de vele vergaderingen, delegatieleden en pers, evenals hoogwaardige on site support, is voor deze internationale conferentie met succes gerealiseerd. Na afloop is de ontmanteling volgens plan afgerond. Bekijk de website van SSC-ICT voor meer informatie.

iDiplomatie

Voor het ministerie van Buitenlanse Zaken is een nieuwe digitale werkplek, genaamd iDiplomatie, opgeleverd. iDiplomatie voldoet aan de nieuwste standaarden en alle beveiligingseisen. Deze werkplek gaat SSC-ICT nu ook wereldwijd uitrollen op de ambassadeposten.

Oplevering DigiJust 8

Een volledig nieuwe versie van het documentmanagementsysteem van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gebouwd, getest en opgeleverd. DigiJust 8 is na een geslaagde datamigratie in oktober 2016 live gegaan en gereed als platform om nieuwe organisaties aan te sluiten.

Vernieuwing Good (BlackBerry)

Een nieuwe versie van Good (heet nu BlackBerry) als veilige toegang tot de digitale werkomgeving op mobiele devices is geïmplementeerd.

ICT in rijkskantoor Zwijndrecht

Voor 3 verschillende inspectiediensten hebben we een kantoorpand voorzien van complete ICT-infrastructuur, inclusief werkplekken en multifunctionals. Bekijk de website van SSC-ICT voor meer informatie.

IND transitie

De landelijke uitrol van de Digitale Werkomgeving Rijk (DWR) en uitgifte van mobiele devices binnen de Immigratie- en Naturalisatiedienst, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie, is gerealiseerd.

Inrichting en inhousing ODC

Het overheidsdatacenter (ODC) van SSC-ICT is sinds maart 2015 geopend. In 2016 zijn de basisvoorzieningen van de infrastructuur uitgebreid, zijn vele applicaties in productie genomen en vonden migraties van onder andere het Rijksvastgoedbedrijf en P-Direkt naar het ODC plaats. Daarmee dragen we bij aan het terugdringen van 64 naar 4 datacenters binnen het Rijk. Bekijk de website van SSC-ICT  voor meer informatie.