Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Center ICT van en voor het Rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het Rijk. In dit jaarverslag lees je over onze ambities voor 2017 en welke resultaten wij behaald hebben.

Missie: SSC-ICT is partner van en voor het Rijk. Wij zijn er altijd!

 • Wij helpen de Nederlandse samenleving door bij te dragen aan een sterke en slimme overheid.
 • Dat doen we door het werken binnen de rijksdienst leuker, beter en fijner te maken.
 • Want wij zorgen ervoor dat onze collega’s overal en altijd met de juiste informatie kunnen werken.

Visie

 • Wij weten wat er speelt bij onze klanten en stemmen onze dienstverlening daaropaf.
 • Wij begrijpen de opdracht van het Rijk en zijn trots op de bijdrage die we hieraan leveren, samen met collega ICT-dienstverleners.
 • Wij bieden veilige en flexibele ICT-services voor een moderne rijksdienst.
 • Wij zijn een aantrekkelijke werkgever waar professionals kunnen excelleren en floreren.

Onze klanten

Wij leveren een gevarieerd pakket aan ICT-dienstverlening aan de hele rijksdienst, met de nadruk op deze ministeries:

 • Algemene Zaken (AZ)
 • Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Financiën
 • Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Doelen voor 2017

 • Klanttevredenheid stijgt verder.
 • Verhouding kwaliteit/kosten stijgt.
 • Medewerkers werken met plezier.
 • Verhouding aantal interne / externe medewerkers stijgt.

Speerpunten 2017

In dit jaarverslag staan de belangrijkste resultaten en voortgang van de verbeteracties die wij als speerpunten in ons jaarplan voor 2017 hebben voorgenomen, onderverdeeld naar projecten, opdrachtgevers, gebruikers, eigenaren, management en organisatie.