SSC-ICT heeft in 2017 diverse grote projecten voor en met klanten gerealiseerd.

ICT-rijkskantoor Rijnstraat 8

In 2016 bereidden we de multi-tenant inrichting voor van de ICT-infrastructuur in het rijksverzamelkantoor aan de Rijnstraat. Medio 2017 zijn hier 5 rijksorganisaties ingehuisd: de ministeries van IenW en BZ en de vreemdelingenketen (COA, DT&V en IND). Zo’n 6.000 ambtenaren maken dagelijks gebruik van onze ICT-dienstverlening en de flexibele werkplekken in dit nieuwe pand. Bekijk onze website voor meer informatie.

ICT-rijkskantoor Turfmarkt 147

De inhuizing van bijna 1.000 IND-collega’s in het rijkskantoorpand aan de Turfmarkt is gerealiseerd.

iDiplomatie

Voor BZ is een nieuwe digitale werkplek, iDiplomatie, opgeleverd. iDiplomatie voldoet aan de nieuwste standaarden en alle beveiligingseisen. Deze werkplek is op het kernministerie en wereldwijd uitgerold op een groot aantal ambassadeposten en in beheer genomen door de divisie Infrastructuur.

DWR Next

DWR Next, de Digitale Werkplek Rijk, die het mobiele werken van Rijksambtenaren mogelijk maakt is ontwikkeld op basis van Windows 10 en Office 2016 is uitgerold binnen de Ministeries van IenW en BZK (Kerndepartement, UBR, Logius en SSC-ICT). Bekijk onze website voor meer informatie.

Vernieuwing BlackBerry Work

Een nieuwe versie van BlackBerry Work is op mobiele devices uitgerold als veilige toegang tot de Digitale Werkplek Rijk. Bekijk onze website voor meer informatie.

Doorontwikkeling DigiJust

Het Document Management Systeem van Justitie DigiJust is verder ontwikkeld. We hebben de aansluiting van JenV-instellingen en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) op DigiJust verzorgd. Bekijk onze website voor meer informatie.

Oplevering WID-scan

De Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID)-scan oplossing is opgeleverd en in productie genomen voor autorisatie en identificatie van medewerkers. De eerste organisaties zijn inmiddels aangesloten.

RVB-transitie en locaties

In 2017 vond de inbesteding van de ICT voor het RVB en de aanvang van de dienstverlening plaats. Daarnaast hebben we de verhuizing van 13 locaties van de voormalige Dienst Vastgoed Defensie naar 6 nieuwe panden, de inrichting van werkplekken in deze panden, als ook werkplekvoorzieningen voor RVB-gebruikers in de Rijksdienst Caribisch Nederland gerealiseerd.

IND-transitie

De uitrol van de DWR-werkplek en uitgifte van mobiele devices binnen de IND is afgerond.

Datacenter verhuizingen naar ODC

In 2017 zijn in het Overheidsdatacenter (ODC) in Rijswijk de basisvoorzieningen van de infrastructuur uitgebreid, zijn vele applicaties in productie genomen en vonden migraties van onder andere het RVB en P-Direkt naar het ODC plaats. Daarmee dragen we bij aan het terugdringen van 64 naar 4 datacenters binnen het Rijk. Bekijk onze website voor meer informatie.

Uitbreiding ODC

Het ODC in Rijswijk is uitgebreid met de inrichting van de derde zaal. Deze is geschikt voor hoger gerubriceerde data en dienstverlening.