Wij zijn SSC-ICT, het Shared Service Center ICT van en voor het Rijk, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het Rijk. In dit jaarverslag lees je over onze ambities voor 2018 en welke resultaten wij behaald hebben.

Missie: SSC-ICT is partner van en voor het Rijk. Wij zijn er altijd!

 • Wij helpen de Nederlandse samenleving door bij te dragen aan een sterke en slimme overheid.
 • Dat doen we door het werken binnen de rijksdienst leuker, beter en fijner te maken.
 • Want wij zorgen ervoor dat onze collega’s overal en altijd met de juiste informatie kunnen werken.

Visie

 • Wij weten wat er speelt bij onze klanten en stemmen onze dienstverlening daar op af.
 • Wij begrijpen de opdracht van het Rijk en zijn trots op de bijdrage die we hieraan leveren, samen met collega-ICT-dienstverleners.
 • Wij bieden veilige en flexibele ICT-services voor een moderne rijksdienst.
 • Wij zijn een aantrekkelijke werkgever waar professionals kunnen excelleren en floreren.

Onze klanten

Wij leveren een gevarieerd pakket aan ICT-dienstverlening aan de hele rijksdienst, met de nadruk op deze ministeries:

 • Algemene Zaken (AZ)
 • Buitenlandse Zaken (BZ)
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
 • Financiën (FIN)
 • Infrastructuur en Waterstaat (IenW)
 • Justitie en Veiligheid (JenV)
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Langetermijndoelen

 • Klanttevredenheid stijgt naar een score van 7
 • Verhouding kwaliteit/kosten stijgt met 25%
 • Medewerkers werken met plezier (tevredenheidsscore naar 7)
 • Verhouding externe/interne medewerkers naar 25% / 75% 

Doelen topprioriteiten voor 2018

 • Security – veilig en betrouwbaar
 • Business continuity – storingsarm beschikbaar
 • Efficiënter beheren – slimmer en automatisch
 • Investeren in personeel – kennis en ervaring