Dit is de derde Viermaandsrapportage (VMR) en inhoudelijk jaarverslag van SSC-ICT over 2018. Het is de voortgangsrapportage per 31 december 2018 over de status van de speerpunten in het jaarplan 2018 en de verantwoording aan de eigenaar, de Directeur-Generaal VBR, via Directie Financieel Economische Zaken (DFEZ) en eigenaarsadvisering en aan het Bestuurlijk Overleg in het kader van de P&C-cyclus.

Naast deze rapportage over de speerpunten is sprake van:

  • Balanced Score Card 2018 met de status van de KPI’s per 31 december;
  • Financiële jaarrekening 2018 met de financiële verantwoording.

In dit jaarverslag staan de belangrijkste resultaten en voortgang van de verbeteracties die wij als speerpunten in ons jaarplan voor 2018 hebben voorgenomen, onderverdeeld naar:

  • Projecten
  • Opdrachtgevers
  • Gebruikers
  • Eigenaren
  • Management en organisatie.