SSC-ICT heeft in 2018 diverse grote projecten voor en met klanten gerealiseerd.

DWR Next

De Digitale Werkplek Rijk (DWR Next), ontwikkeld op basis van Windows 10 en Office 2016, is inmiddels uitgerold bij IenW, BZK, VWS, SZW en Financiën. Daarmee zijn er meer dan 25.000 gebruikers die werken met DWR Next. JenV volgt nog begin 2019.

Migratie Exchange 2013

Ruim 33.000 mailboxen zijn succesvol gemigreerd naar Exchange 2013. Hiermee hebben alle DWR-gebruikers een grotere mailboxcapaciteit gekregen.

Masterplannen

De verhuizing van FMHaaglanden (FMH), Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS), de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en SSC-ICT naar Koningskade 4 is gerealiseerd. Verder is de Hoftoren ingericht voor Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) JenV. Ook is Terminal Zuid opgeleverd voor de inhuizing van BZ. Er zijn 3 panden aangesloten op de Haagse Ring, te weten de Hoftoren, KV20 en de Resident. In de Resident is ook de wifi en onderliggende infra vervangen en fors uitgebreid.

Beter pandgericht samenwerken

In het eerste kwartaal van 2019 is een vernieuwd printplatform beschikbaar dat rijksbreed printen ondersteunt. Verder zijn in het kader van slimmer vergaderen voorbereidingen getroffen en pilots uitgevoerd om te komen tot verbeterde audiovisuele services. Denk hierbij aan videovergaderen, presentatiehulpmiddelen en narrowcasting.

Migraties naar het overheidsdatacenter (ODC)

Er zijn een aantal verhuizingen uitgevoerd in 2018. Zo was er de verhuizing van de datacenteromgeving van JenV, het BZ-datacenter en de omgeving van de System Center Configuration Manager (SCCM) naar het ODC. In 2018 zijn alle ODC-verhuizingen binnen SSC-ICT afgerond en zijn de oude datacenters gesloten. Lees meer op onze website.

Kabinetswisseling

De kabinetswisseling in 2017 had een aantal naamswijzigingen en organisatiewijzigingen tot gevolg. De naamswijzigingen van IenW, JenV, EZK en LNV zijn voorbereid en gedeeltelijk uitgevoerd. Verder zijn er generieke contentwijzigingen doorgevoerd op het rijksportaal.

DigiJust

Nieuwe releases van DigiJust gaan vanaf eind 2018 op een agile werkwijze. Vanaf 2019 zullen er maandelijkse releases uitgebracht worden.

Go-live van 1Topdesk

De Topdesk-omgevingen van BZK en JenV zijn in 2018 geïntegreerd tot 1 Topdesk.

BlackBerry

De major update van de BlackBerry Shared-omgeving is succesvol live gegaan. Dit draagt bij aan verbeterde stabiliteit en vereenvoudiging van beheer.

Aansluitingen WID-scan

De Wet Identificatie bij Dienstverlening-scan (WID-scan) is opgeleverd. Deze dient voor het scannen van wettelijke identificatiedocumenten bij de autorisatie en identificatie van medewerkers. In 2018 zijn diverse taakorganisaties aangesloten waaronder DJI, DT&V en IND.