Connect, 02 2021 Jaargang 7

Publicatiedatum
donderdag 10 juni 2021
Hoofdredactie
Nina van Aalst
Productie
Hedar Al-Haddad
Eindredactie
Marian van Charante
Vormgeving
Wim van Beek
E-mail
ssc-ict@minbzk.nl
Internet
http://ssc-ict.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal