Foto Wim van Beek

Ik val voor deze editie maar meteen met de digitale deur in huis: SSC-ICT en dus ook onze afnemers kampen op het moment van schrijven met een serieuze maar ook unieke storage storing. De storing is ontstaan bij onze leverancier ten gevolge van een softwareprobleem. Hierdoor werden (en worden) meerdere klantapplicaties geraakt. Inmiddels is een zogenaamde recovery procedure in gang gezet om systemen weer online te krijgen en dataverlies zoveel als mogelijk te voorkomen: een complex en tijdrovend proces. Ook zijn veel applicaties weer in gebruik, maar dus ook nog niet allemaal. Zowel binnen SSC-ICT als met de betrokken partijen wordt intensief samengewerkt om het volledige herstel van de omgeving zo snel en zorgvuldig mogelijk te realiseren. Abonneer je vooral ook op onze serviceinfo-app om de laatste stand van zaken te weten te komen.

In deze derde editie van de ICT Actueel 2021 aandacht voor nog enkele projecten en voorbeelden van goede samenwerking. 

Zoals eerder in de ICT Actueel beschreven, ondersteunen onze digicoaches de gebruikers bij het werken met onze producten, en proberen hen bijvoorbeeld met het hybride vergaderen digivaardiger te maken. Voor de coronapandemie waren zij voornamelijk te vinden op locaties in het hele land. Tijdens het thuiswerken hebben zij een andere manier gehanteerd om de gebruiker te helpen. Digicoach Peter Richards en projectmanager Patrick van der Blom vertellen meer over digicoaching op afstand, onder andere tijdens het project ‘DWR Next IND en INDIGO’.

Al sinds de opmars van de smartphone houden diverse partijen binnen het Rijk zich bezig met de bouw en distributie van apps. De laatste jaren werken ze echter steeds meer samen. Marco Janssen en Martin Krouwer leggen in deze editie uit wat appdistributie binnen SSC-ICT inhoudt. 

Verder zijn in september meerdere teams, zowel binnen als buiten SSC-ICT, aan de slag gegaan met de pilot van MS Teams. Met dit communicatie- en samenwerkingsplatform is het mogelijk om in teams te communiceren en samen te werken. Perfect dus voor het hybride werken! Tamara Vellema (programmamanager Gebruiker Centraal) en Irina Zijlstra-Sedletska (projectmanager) vertellen meer over de adoptie van MS Teams.

Tot slot sluiten we bij SSC-ICT een hoofdstuk af met het vertrek van onze CTO Marc van Velzen; hij is per september begonnen bij Logius. In deze editie vertelt Marc over zijn ervaringen, en benadrukt hij de waarde van een goede samenwerking tussen organisatie en klant. 
Uiteraard onderschrijf ik de waarde van samenwerking volledig. En ik constateer dat onze diensten en producten die het hybride werken ondersteunen dat ook technisch steeds meer naar tevredenheid mogelijk maken! 

Veel leesplezier!

Joop Groen