Foto Wim van Beek

Deze editie van de ICT Actueel wil ik graag gebruiken om met jou te kijken naar de toekomst van SSC-ICT. Wat zijn de thema’s waar we ons op richten?

Voorspelbaar, veilig en efficiënt: dat zijn fundamentele pijlers binnen de Rijksoverheid én van SSC-ICT. Vorige maand bleek dat weer tijdens de Citrix-calamiteit, waarbij we eendrachtig hard hebben gewerkt om risico’s te analyseren, een oplossingsrichting te kiezen en die snel en doeltreffend te realiseren. Meer daarover verderop in deze editie. Ook in de toekomst zal veiligheid een belangrijk thema blijven.

Juist om de veiligheid te waarborgen blijft het van belang om het ICT-landschap zo robuust mogelijk te maken met standaard waar het kan, maatwerk waar het moet. Zo wordt er hard gewerkt aan het uitfaseren van Windows-2008 servers. Hoe dat in zijn werk gaat, wordt uit de doeken gedaan door Errol Nasierkhan.

Onze focus op het dagelijks werk van de collega’s binnen de Rijksoverheid in combinatie met unieke kennis van het ICT-werkveld, zowel legacy als toekomst, stelt ons in staat om in te spelen op de groeiende behoefte aan het juiste ICT-gereedschap. Welk gereedschap we in de etalage hebben, staat in onze producten- en dienstencatalogus (PDC). Over de totstandkoming van de PDC en het belang van klantrapportages horen we van Paul Leunissen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een veel intensievere manier van samenwerken met onze klanten is cruciaal om onze dienstverlening te versnellen. De transitie helpt ons om andere werkwijzen te omarmen. Daarover vertelt Jan Ruijter, Inspectie SZW, in het artikel over klantenteams.

Veel leesplezier!

Marc van Velzen