Dit artikel hoort bij: Connect 02 2020

Terugblik Vuurtorensessie

Foto Wim van Beek

Tijdens de allereerste vuurtorensessie op 13 februari 2020 nam SSC-ICT de klanten mee in de transitie. Met de centrale vraag: “wat is de meerwaarde van de transitie voor onze klanten?”, blikten we samen vooruit op de beoogde scope van de transitie.

Transitieprogramma SSC-ICT

Het doel van de transitie is om een toekomstvaste, brede ICT-dienstverlener te worden die voorziet in de behoefte van haar afnemers door het leveren van efficiënte en betrouwbare standdaarddiensten én, in nauwe samenwerking met de klant, het leveren van maatwerkdiensten tegen reële kosten. Dit alles onder het motto: ‘standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, en altijd verstand van zaken.’

De uitvoering van het transitieprogramma gebeurt in 5 sporen: Sturing, Organisatie, Dienstverlening, Security en Techniek. Voor elk spoor zijn werkpakketten gedefinieerd die worden opgeleverd door teams. De teams werken volgens een ritme (hartslag) in sprints van vier weken.

Presentaties

Joop Groen trapte de bijeenkomst af. Hij liet zien dat het perspectief van SSC-ICT verandert: in plaats van van binnen naar buiten, neemt de organisatie het klantperspectief als uitgangspunt in alle acties. Hij stipte ook aan waar de vuurtoren voor staat: een baken van licht, duidelijkheid en transparantie.

Matthijs Keur ging dieper in op de transitie en dan met name hoe de transitie de klantbehoefte neemt als uitgangspunt in de keten. Ook stond hij stil bij het belang van houding en gedrag als onderdeel van de bedrijfscultuur. De transitie geeft volop de ruimte aan ideeën om de klant centraal te stellen.

Informatiemarkt

Tijdens de informatiemarkt konden klanten in twee sessies van ongeveer 30 minuten in gesprek gaan met spoormanagers van de sporen Sturing, Organisatie, Techniek, Security, en Dienstverlening.

Feedback: Ga zo door

Deze eerste vuurtorensessie werd afgesloten door Joop Groen met een rondje om feedback. De bijeenkomst met vooral veel ruimte voor interactie werd enthousiast ontvangen. De volgende sessie, die na 1 juni 2020 plaats zal vinden, is onderdeel van de “hartslag” van de transitie. Er volgen dit jaar nog 3 vuurtorensessies.