Foto Wim van Beek

Als Shared Service Center zorgen wij voor het ICT-gereedschap dat duizenden van onze collega’s binnen de Rijksoverheid dagelijks gebruiken. Daarom wil ik graag stilstaan bij de betekenis van het woord “Shared”, de Engelse term voor “gedeeld”.

Het begrip ‘’delen’’ past goed bij de nieuwe realiteit door het coronavirus. In ons verzorgingsgebied  werken nu ruim 40.000 Rijksmedewerkers sinds 16 maart vanuit huis. Dat is een unieke situatie. Nog nooit eerder was het zó druk op met name ons netwerk en gebruik van allerlei voorzieningen. Deze piekdrukte vraagt dus ook veel meer van onze gehele organisatie. Achter de schermen hebben we keihard gewerkt om dit te realiseren. Gelukkig houdt het netwerk in de brede zin van het woord het goed, en kunnen we technisch allemaal thuis doorwerken.

Wat in deze situatie ook positief opvalt, is de samenwerking met en vooral ook tussen onze stakeholders. Van de eindgebruiker tot ICT’ers en bestuurders, en van professionals in uiteenlopende vakgebieden zoals inkoop, financiën en communicatie. Samen werken we aan de inzet en het optimale gebruik van ICT die past bij de huidige situatie. Juist in die samenwerking de kracht van ons Shared Service Center naar voren.

De plotselinge massale overgang van werken op kantoor naar thuiswerken is voor iedereen wennen. Ook voor ons. We blijven met de transitie werken aan voorspelbare, veilige en efficiënte ICT. Van alle kanten ervaren we steun en vertrouwen in onze organisatie. Namens alle collega’s van SSC-ICT: hartelijk bedankt daarvoor!

Ten slotte wil ik je de zeer gemeende wens meegeven in ons recent gevormde "anderhalve meter samenleving": blijf (ook mentaal) gezond en let een beetje op elkaar.

Veel leesplezier!

Joop Groen