Connect, 05 2020 Jaargang 6

Publicatiedatum
dinsdag 10 november 2020
Hoofdredactie
Cindy van Raam
Productie
Hedar Al-Haddad
Eindredactie
Pieter Teekens
Marian van Charante
Vormgeving
Wim van Beek
E-mail
ssc-ict@minbzk.nl
Internet
http://ssc-ict.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal