Tekst Carla van de Togt

Op 2 november 2020 publiceerde de Algemene Rekenkamer het rapport ‘Focus op digitaal thuiswerken’. Het rapport is het resultaat van een onderzoek onder rijksmedewerkers naar de ICT-middelen die zij gebruiken om samen te werken. SSC-ICT gebruikte de bevindingen in de campagne ‘Bewust Veilig Werken’.

‘Focus op digitaal thuiswerken’ bleek goed aan te sluiten op de bewustwordingscampagne ‘Bewust veilig werken’ van SSC-ICT. Daarom heeft de Algemene Rekenkamer speciaal voor SSC-ICT een interview opgenomen over de belangrijkste bevindingen uit het rapport. Het interview hebben wij geïntegreerd in de laatste mailing van de campagne.

Interview Arno Visser, President Algemene Rekenkamer

Het interview heeft de Algemene Rekenkamer opgenomen in de vorm van een videocall: in lijn met de thuiswerksituatie waarin een groot deel van de Rijksoverheid zich bevindt.

Arno Visser: “Veel Rijksambtenaren zijn niet op de hoogte van de werkafspraken voor het gebruik van middelen om samen te werken.”

Bekijk het interview tussen Roel Geeraedts, voorlichter Algemene Rekenkamer en Arno Visser, President Algemene Rekenkamer op onze website: https://www.ssc-ict.nl/producten-en-diensten/veilig-werken/middelen-om-samen-te-werken. Op deze pagina staat ook de link naar het onderzoek van de Algemene Rekenkamer.

Verhogen bewustwording rondom veilig werken

De campagne ‘Bewust veilig werken’ voor eindgebruikers van SSC-ICT vond van halverwege oktober tot en met eind november 2020 plaats. Deze campagne stond in het teken van de bewustwording rondom veilig werken bij Rijksambtenaren.

De volgende onderwerpen stonden centraal: het belang van een goed wachtwoord, beschermen van zakelijke informatie, apparaten weerbaarder maken tegen cyberdreigingen, privacybewust vergaderen en middelen om samen te werken.

De aangeboden informatie is tot stand gekomen via samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid en Bureau Beveiligingsautoriteit (BVA). Het nalezen van de campagne kan via onze website.


Graag delen wij enkele statistieken met betrekking tot het bereik van deze campagne. De campagne hebben wij verstuurd naar de gebruikers van de ministeries BZK, JenV, IenW, VWS, SZW en Fin. 

De eerste mailing had het hoogste bereik met 5.900 lezers (geopende mails). Dit komt neer op een lezersdichtheid van 16%. Na de eerste mailing daalde het aantal lezers iets, maar het gemiddelde openingspercentage van de campagne bleef redelijk op niveau met 14%. Een mooi resultaat. Bijzonder om te vermelden is dat ruim 1.000 lezers de handleiding voor de digitale wachtwoord-applicatie Keepass hebben geopend. Maar ook het vervangen van de Webex-achtergrond vonden zo'n 700 lezers interessant.