Connect, 01 Jaargang 1

Publicatiedatum
donderdag 09 juni 2022
Hoofdredactie
Nina van Aalst
Productie
Nina van Aalst
Eindredactie
Sergio Hoogdorp
Marian van Charante
Vormgeving
Wim van Beek
E-mail
ssc-ict@minbzk.nl
Internet
https://www.ssc-ict.nl/
Copyright
CC0 1.0 Universal