Foto Wim van Beek

Deze maand werk ik alweer drie maanden bij SSC-ICT als algemeen directeur. De tijd vliegt werkelijk voorbij! Ik ben er trots op om voor deze mooie organisatie te mogen werken en voel me vereerd dat ik dit vernieuwde relatiemagazine bij jullie mag introduceren. De ICT Actueel heet vanaf nu Connect, en zal dit jaar drie keer verschijnen.

Het doel van dit magazine is om de dienstverlening van SSC-ICT dichter bij onze klanten te brengen: we willen graag de band aanhalen tussen dienstverlener en klant. Door middel van dit magazine maakt SSC-ICT graag verbinding met het netwerk: Connect-en, dus!

Eind 2021 is er via een lezersonderzoek feedback opgehaald over dit magazine. Met die feedback is de redactie aan de slag gegaan. Zo was er de vraag om meer verhalen van medewerkers, meer ervaringen van klanten van SSC-ICT en een realistischer kijkje in de keuken: niet alleen maar positieve woorden, maar eerlijke beschrijvingen van processen en projecten. Eerlijkheid en transparantie zijn nodig om een organisatie te kunnen leiden en draaiende te houden, dus aan deze wensen geven we graag gehoor.

In deze eerste editie van de Connect vertellen Ali Amin Shahidi en Matthias Langendorff in de rubriek ‘De klant aan het woord’ alles over het belang van Robotic Process Automation. Tevens is er ruimte voor een uitgebreid interview met ondergetekende. En tot slot de nieuwe rubriek ‘De Verdieping’, waar in langere artikelen meer achtergrondinformatie wordt gegeven over verschillende onderwerpen. Dit keer lees je in deze rubriek over de afronding van de omvangrijke transitiefase die SSC-ICT heeft doorgemaakt, en wordt er vooruit gekeken naar de Transformatie die in september van start gaat. 

Veel leesplezier!

Erik Joustra