Het was best spannend om via Webex het startsein te geven van de tweede Vuurtorensessie. Maar eenmaal ‘on-air’ konden 70 relaties van SSC-ICT op 28 mei 2020 de virtuele sessie bijwonen die geheel in het teken stond van de transitie. Met veel ruimte voor interactie kwam de focus op de 10 ambities aan bod, werd vooruit gekeken naar de plannen van het derde kwartaal, konden deelnemers aansluiten bij break-out sessies, en gaven zij waardevolle feedback.

Transitieprogramma SSC-ICT

Het doel van de transitie is om een toekomstvaste, brede ICT-dienstverlener te worden die voorziet in de behoefte van haar afnemers door het leveren van efficiënte en betrouwbare standdaarddiensten én, in nauwe samenwerking met de klant, het leveren van maatwerkdiensten tegen reële kosten. Dit alles onder het motto: ‘standaard waar het kan, maatwerk waar het moet, en altijd verstand van zaken.’

De uitvoering van het transitieprogramma gebeurt in 5 sporen: Sturing, Organisatie, Dienstverlening, Security en Techniek. Voor elk spoor zijn werkpakketten gedefinieerd die worden opgeleverd door teams. De teams werken volgens een ritme (hartslag) in sprints van vier weken.

Joop Groen opende de Vuurtorensessie met een toelichting op de 10 ambities van de transitie. Deze ambities zijn richtinggevend om de dienstverlening van SSC-ICT beter aan te laten sluiten op de behoefte van collega’s binnen de Rijksoverheid. De resultaten in het eerste kwartaal legden hiervoor de basis. Inmiddels is elk werkpakket gereflecteerd op de 10 ambities en is geanalyseerd of en in welke mate het werkpakket bijdraagt aan 1 of meerdere ambities. Zodoende zijn er van de ruim 40 werkpakketten 26 overgebleven. Het voordeel is dat deze focus ook versnelling brengt in de uitvoering van het transitieplan. Paul Weghorst, die onlangs als programmadirecteur Transitie is gestart bij SSC-ICT, sloot de plenaire sessie af met een meet & greet.

Break-out sessies

Er werden vijf break-out sessies georganiseerd waaruit de genodigden konden kiezen om aan deel te nemen. Zo kwam tijdens de break-out Dienstverlening de kanteling van de organisatie aan bod. Er werd dieper ingegaan op hoe SSC-ICT de snelste weg kan bieden van vraag naar invulling van de vraag. In de break-out Techniek werden de deelnemers meegenomen in de wereld van de technische schuld en werd er nagedacht over een manier om dit in te lossen. Ook kwam aan bod  wat er bij komt kijken op de weg naar een toekomstvaste techniek. Tijdens de break-out Security kregen de deelnemers een verdiepingsslag over de twee speerpunten van het derde kwartaal; identiteiten- en autorisatiebeheer van beheeraccounts en hardening ter beveiliging van de data. Tijdens de Break-out Sturing kwam vooral de ontwikkeling van SSC-ICT als dienstverlener van standaard en maatwerk aan bod. Tenslotte konden deelnemers tijdens de break-out Organisatie onder het thema ‘werkelijk veranderen’ meer leren over de ontwikkelopdrachten die 25 teams gaan aanpakken in het derde kwartaal.

‘Juist de kleine successen zijn een stimulans’

Meer informatie

Heb je zelf een vraag? Stuur dan een e-mail naar: transitiessc-ict@minbzk.nl.

Feedback: Leren van elkaar

Na de break-out sessies volgde een rondje waarin de deelnemers hun feedback konden geven. Zo werd de online versie van de Vuurtorensessie, met daarin veel ruimte voor interactie, enthousiast ontvangen. Ook gaven deelnemers hun belangstelling aan in tussentijdse resultaten. Juist de kleine successen zijn een stimulans om samen te werken aan het juiste ICT-gereedschap voor de rijksoverheid. Ten slotte werd het leren van organisatieveranderingen bij andere Shared Service Centers, zoals bijvoorbeeld FMH Haaglanden, gezien als een goed initiatief.

De volgende sessies zijn op 20 augustus en 26 november.