Foto Wim van Beek

Hestia Brederode werkt als afdelingsmanager bij de afdeling TRACK (Toezicht Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennis) bij de Dienst Justis. Vanaf 13 maart werkt Hestia - net als bijna alle rijksmedewerkers - zo veel mogelijk thuis. Vanuit haar thuiswerkplek vertelt zij over hoe dit is verlopen.

‘Als ik terugkijk op de afgelopen periode, begon het met een fase waarin nog veel geregeld en uitgezocht moest worden. Iedereen moest enorm wennen aan het volledig thuiswerken. Nadat alle urgente zaken liepen, kwam de fase waarin het eigenlijk best aardig ging. Als afdelingsmanager voelde ik een ontzettende trots voor mijn organisatie en afdeling. We hadden het met elkaar toch maar mooi voor elkaar gekregen. Reguliere taken werden zo veel mogelijk opgepakt. Op dit moment ontstaan andere vraagstukken, waarbij de mentale gesteldheid van medewerkers op de proef wordt gesteld. De maatregelen duren immers erg lang, waarbij op dit moment weinig perspectief bestaat tot het maken van grote stappen. De vraag is hoe we hier meer omgaan en wat we kunnen doen.’

Second best

‘Vanaf het begin van de thuiswerkperiode heb ik met mijn collega’s alle overleggen en een-op-een-afspraken via telefoon en later Webex gedaan. Op dit moment gebeurt zo goed als alles via Webex en Skype. Ook met nieuwe collega’s, waarvan zelfs drie startten middenin de thuiswerkperiode, verlopen de contacten volledig digitaal. Deze collega’s zijn dus nog nooit op hun nieuwe werkplek geweest. Er is met elkaar nagedacht over de manier van inwerken en dit heeft tot creatieve oplossingen geleid. Zo zijn de introductiebijeenkomst en de eerste stappen van de verschillende werkzaamheden via Webex gedaan. Verder stuur ik bijna dagelijks een update via de mail naar de hele afdeling. En op vrijdag vlog ik in de gemeenschappelijke app-groep. Op zich gaat dit prima, al is het, zeker omdat je elkaar nu even helemaal niet fysiek ziet, wel “second best”.’

Challenge, quarantaine-tv en quiz

‘Ook ontstonden meteen veel leuke en creatieve ideeën om ook op een informele manier in verbinding met elkaar te blijven. Zo hebben we de afgelopen weken een aantal virtuele activiteiten georganiseerd zoals een challenge over wie de mooiste thuiswerkplek heeft. Daarnaast ontstond quarantaine-tv waarin collega’s hun huis toonden en een quiz met daaropvolgend een borrel.’

Non-verbale communicatie

‘In de eerste periode vond ik het volledig thuiswerken lastig. Ik houd ervan om met elkaar aan het werk te zijn om op die manier resultaten voor elkaar te krijgen. Dit is voor mij lastiger dan wanneer je elkaar live ziet. Het echte contact met mensen levert mij plezier en de meeste energie op. Daarnaast vond ik het de hele dag telefoneren en videobellen vele malen vermoeiender, dan een drukke dag met een flink aantal overleggen. Over de video is het toch ingewikkelder echt te zien wat de ander ervaart, omdat de non-verbale communicatie via een scherm moeilijk zichtbaar is.’

Rondje langs de Vecht

‘Ook merkte ik dat ik voorheen op kantoor onbewust best veel beweeg door bijvoorbeeld het naar verschillende verdiepingen lopen. Met het thuiswerken beweeg ik veel minder. Daarom plan ik elke dag een wandeling of fiets ik een rondje langs de Vecht. En wat hebben we een mazzel met het mooie weer vanaf de start van de periode van thuiswerken!

Op zich gaat het volledig thuiswerken prima. Maar het gemis van collega’s en de energie die de samenwerking met iedereen oplevert vind ik, naarmate het allemaal langer duurt, lastiger worden. Ik zie dus enorm uit naar de dag dat we weer voor een deel van de week bij elkaar kunnen zijn.’

Meer thuiswerken

'Bij de start half maart verliep het inloggen soms langzaam en er was nog geen veilige mogelijkheid voor videobellen. Gelukkig waren deze opstartproblemen snel opgelost. Over het algemeen gaat het nu goed, alhoewel de verbindingen nog wel eens wat minder zijn.

Mijn verwachting is dat het nog wel even gaat duren voordat we met velen tegelijk aan de Turfmarkt kunnen werken. Hopelijk kunnen we de komende tijd met kleine stapjes wat meer op locatie werken. Verder verwacht ik dat in de toekomst meer wordt thuisgewerkt. Dit vergt wel wat aanpassingen waarvan het verstandig is daar nu al over na te denken. Bijvoorbeeld de aanwezigheid van een groot scherm in alle vergaderruimtes met de mogelijkheid tot Webex. Zo kunnen medewerkers vanuit huis ook bij het overleg aanwezig zijn.'