Connect, 01 Jaargang 3

Publicatiedatum
donderdag 11 april 2024
Hoofdredactie
Nina van Aalst
Productie
Nina van Aalst
Eindredactie
Ingeborg Bruschke
Marian van Charante
Vormgeving
Wim van Beek
E-mail
ssc-ict@minbzk.nl
Internet
http://ssc-ict.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal