Tekst Joop Groen i.s.m. redactie
Foto Wim van Beek

Geschatte leestijd:

2 minuten

Beste lezer,

2024 wordt voor de Connect een jaar vol veranderingen. Eind vorig jaar is er een lezersonderzoek uitgezet om feedback over het magazine op te halen bij de lezers. Hier zat veel waardevolle input bij, dank daarvoor! Dit jaar is er veel gaande rondom de doorontwikkeling van dit e-zine. Hoewel de vorm van het blad voor de toekomst op dit moment nog onduidelijk is, gaan we op basis van jullie reacties al wel veranderingen doorvoeren op inhoud. Hierbij staan sowieso de belangrijke onderwerpen voor 2024 – cloud, agile en security – centraal.

Zo was er de vraag om meer tussentijdse updates en een planning over onze lopende projecten en mijlpalen. In de nieuwe rubriek BITS&BYTES  lees je vanaf nu korte updates over de huidige stand van zaken binnen SSC-ICT. ‘Byte-sized bits of information’ voor jou, om snel te verwerken en veilig op te slaan. 

Naast korte updates in BITS&BYTES gaan we conform jullie wens ook uitgebreider in op lopende projecten. Waar de focus voorheen lag op afgeronde projecten, proberen we vanaf nu meer kijkjes achter de schermen te geven bij afdelingen en waar zij mee bezig zijn. In deze editie lees je daarom onder andere over team Gebruikerscommunicatie en hoe zij narrowcasting inzetten om de communicatie rondom (ver)storingen en wijzigingen in de dienstverlening uit te breiden. Ook is er aandacht voor de multifactorauthenticatie (MFA) die momenteel uitgerold wordt bij verschillende departementen. Wat merkt de eindgebruiker hier in de praktijk van?

In het kader van onder andere duurzaamheid én security vind je in deze editie ook een artikel over het schonen van laptops. Het met regelmaat vervangen van apparaten is hard nodig in verband met nieuwe, geldende eisen. Radboud van Reusel en Piet Fischer wisten knelpunten op te lossen, door zelf de apparaten te gaan schonen. In de nieuwe rubriek ‘In de wolken’ wordt in 2024 in elke editie van de Connect aandacht geschonken aan het onderwerp 'cloud’. In deze eerste editie leggen CTO Nardie Scharenborg en COO Ron Roozeboom uit wat een cloud nou eigenlijk is. 

Een laatste belangrijke verandering gaat mij persoonlijk aan. Per 1 mei draag ik de CEO-verantwoordelijkheid met veel vertrouwen over aan Klaas Verberg. In een volgende editie van de Connect zal hij zich uitgebreid voorstellen. Ik wens hem via deze weg nogmaals veel succes.

Rest mij nu niets anders dan jou, de lezer, voor een laatste keer veel leesplezier te wensen.

Joop Groen