Tekst Sebas Eikholt
Foto Wim van Beek

Onder het motto ‘samenwerken is samen D.O.E.N.’ hield SSC-ICT op 30 maart haar eerste Leveranciersdag aan de Koningskade in Den Haag. Meer dan 80 vertegenwoordigers van verschillende organisaties – zoals Microsoft, Citrix en Oracle – waren aanwezig. Zij kregen nader inzicht in de strategische richting die SSC-ICT de komende jaren zal volgen en hoe de samenwerking onderling wordt versterkt.

Verschillende experts kwamen die dag aan het woord, waaronder Ronald Barendse (plaatsvervangend directeur-generaal Vastgoed en Bedrijfsvoering Rijk). Hij ging globaal in op de uitdagingen die bestaan binnen de overheid, en dus ook bij SSC-ICT. De leverancier, met alle kennis en ervaring, heeft hierin een belangrijke rol, volgens Barendse.

Trusted technology advisor

Vervolgens sprak CEO Erik Joustra van SSC-ICT de genodigden toe. ‘We willen groeien als trusted technology advisor. Op dit moment hebben we nog een organisatie die werkt in de vorm van ‘u vraagt, wij draaien’. Wij willen op een andere manier diensten leveren. Bijvoorbeeld door meer te standaardiseren. Dit houdt in dat we grondig moeten nadenken over het type producten en diensten dat we leveren aan onze klanten. Daarvoor is een cultuurverandering én een aansluiting met de markt nodig. Ons thema binnen het transformatietraject is D.O.E.N. Dit staat voor Durven, Ondernemen, Expertise en Nabijheid. Dit thema geldt als belangrijke pijler binnen de organisatie.’

Volgens Joustra is er geen plek meer voor geslotenheid. ‘Om klantwaarde te creëren bij onze afnemers willen we voorspelbaar zijn. Veel klanten zullen ons omschrijven als een zwarte doos. Daar gooi je wat in en ooit komt er wat uit. Daar willen we vanaf. We willen een glazen huis zijn, waarin je kunt zien wat er gebeurt. Dit houdt in dat we de samenwerking zoeken met de markt op basis van onze service roadmap. Dit is een meerjarenstrategie waarin staat hoe we de komende jaren onze diensten leveren aan de departementen. Een van de aandachtspunten is een betere samenwerking met de leverancier. Wij hebben kennis en ideeën in huis, maar dat geldt ook voor de leverancier. Ik wil dat ze met ons meedenken en ook het gesprek aangaan met hun eigen partners, zodat we samen de departementen beter van dienst zijn.’ Joustra gaf aan dat later dit jaar rondetafelgesprekken plaatsvinden, waar de leveranciers en SSC-ICT de volgende stap zetten.

CEO Erik Joustra
CTO Chris Wauters
COO Ron Roozeboom

Van ‘man in the middle’ naar cloud integrator

CTO Chris Wauters ging tijdens de Leveranciersdag dieper in op technische kant van de meerjarenstrategie. ‘We gaan sneller diensten leveren, in het verlengde van de uitdagingen binnen de Rijksoverheid. Om snel en wendbaar te zijn als organisatie moeten we naar meer standaarden, automatisering en security toewerken. Een onderdeel hiervan is life cycle management. Hoewel we dat grotendeels op orde hebben, is er best nog wat werk te verrichten. Denk aan de werkplekken, applicaties en de datacenters. We willen voorkomen dat er te veel legacy ontstaat (een verouderde methode, applicatie, computersysteem of toepassingsprogramma gebaseerd op achterhaalde technologie en standaarden, red.). Samen met de leverancier willen we bijblijven op het gebied van vernieuwende diensten. Onze rol zal veranderen van ‘man in the middle’ naar een cloud integrator die managed services levert. Dit betekent het integreren van verschillende soorten clouds. Die moeten uiteindelijk samenkomen in de diensten bij de departementen. Cloud is geen doel op zich, maar de karakteristieken wel. Daarom nemen we ook een adviserende rol aan de voorkant.’

De boodschap van Wauters is om als leverancier na te denken over hoe er samengewerkt kan worden, met de focus op wat goed is voor de Rijksoverheid op de lange termijn. ‘De transformatie bij SSC-ICT is de motor voor fundamentele technologische en organisatorische veranderingen. We willen meer samenwerken met de markt én de departementen, op basis van onze meerjarenstrategie. Met durf vinden we gedeelde oplossingen, zolang het met beheerste stappen gaat.’

Verdiepende thema’s

Op de Leveranciersdag kregen de aanwezige deelnemers informatieve presentaties te zien van de strategische adviseurs die bij SSC-ICT werkzaam zijn. De onderwerpen waren divers. Zo ging het over de digitale werkomgeving, housing, hosting en applicatie services, locatiegebonden services en maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen.

Digitale werkplek

Op het gebied van de digitale werkomgeving ontstaat - vanwege de transitie naar de cloud - een complex landschap. Dat vraagt om een nieuwe aanpak. SSC-ICT wil een werkplek aan de departementen bieden waarin flexibel wordt samengewerkt en die ook toegankelijk is voor mensen met een beperking. De focus ligt vaak op de functionaliteiten van digitale toepassingen, maar het thema toegankelijkheid vraagt om meer aandacht. Daarom wordt een veilige werkplek gecreëerd die up-to-date is en die een eenduidige ervaring biedt ongeacht het apparaat, de locatie of het moment van werken. Om de samenwerking te bevorderen wordt Microsoft 365 gefaseerd uitgerold bij de departementen. Met de migratie van de werkplek en de applicaties naar de cloud verschuift ook de security naar de cloud. Data wordt voortaan gelabeld, om zo de informatie-uitwisseling veilig te laten verlopen.

Leveranciersdag praatplaat 3
Praatplaat digitale werkomgeving Rijk ↑
Leveranciersdag praatplaat 2
Praatplaat housing, hosting en applicatie services ↓

Housing, hosting en applicatie services

Een belangrijk onderdeel van de meerjarenstrategie is housing, hosting en applicatie services. De belangrijkste boodschap van de strategische adviseurs is om af te stappen van het maatwerk binnen applicatiebeheer. Dit maatwerk heeft geleid tot het principe ‘u vraagt, wij draaien’. Vele applicaties, in allerlei soorten en maten, zijn geleverd aan de departementen. Het beheer hiervan blijkt gecompliceerd. Het leidt tot legacy software en trage migraties. SSC-ICT wil meer gebruikmaken van standaarden en daarnaast moderne, snelle platformen bieden aan de klant. Voorspelbaarheid is belangrijk, evenals het traject van life cycle management en duurzaamheid.

Locatiegebonden services

Tijdens de Leveranciersdag kwamen ook praktische voorbeelden aan bod, over de locatiegebonden services die SSC-ICT biedt aan de departementen. Een belangrijke factor is de herkenbare werkomgeving, die tot stand komt door een intensieve samenwerking tussen de leveranciers, de departementen en de IT-dienstverleners binnen het Rijk. De rijkspanden bevatten gestandaardiseerde oplossingen op basis van life cycle management, die het mogelijk maken om hybride te werken. Bijvoorbeeld het zorgeloos gebruiken van wifi, printen en scannen, ongeacht het pand waarin de rijksambenaar zich bevindt. Het hebben van een rijkspas is voldoende. Dit voorkomt onnodig hoge kosten en trage aanvraagprocedures. De locatiegebonden services worden de komende tijd verder uitgerold.

Leveranciersdag praatplaat 4
Praatplaat locatiegebonden services ↑
Leveranciersdag praatplaat 1
Praatplaat MVOI ↓

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen

Tot slot was er een presentatie over het maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). Twee jaar geleden heeft de toenmalige CEO van SSC-ICT ambassadeursrollen op het gebied van duurzaamheid toegewezen aan collega’s. Hoe gaat SSC-ICT om met de footprint die de organisatie achterlaat in de IT-dienstverlening? Wat kan er gedaan worden aan het woon- werkverkeer? Kunnen zakelijke apparaten langer gebruikt worden? En hoe gaat SSC-ICT om met warmte en koeling in het datacenter? Het zijn vraagstukken die SSC-ICT samen met de departementen en de leveranciers probeert op te lossen.

Tevredenheid overheerst

Verschillende leveranciers lieten weten dat ze graag het rondetafelgesprek aangaan over thema’s zoals clouddiensten, automation, AI, datagedreven werken, security en life cycle management. Factoren die werden gewaardeerd tijdens deze middag waren de strategische plannen van SSC-ICT, de transparantie in de verhalen, de duidelijke route die SSC-ICT aflegt en de ontwikkeling van het datagedreven werken. Ook vonden veel aanwezigen het prettig om met verschillen partijen bij elkaar te komen en samen, onder het genot van een hapje en drankje, na te denken over de vervolgstappen. Kortom, een geslaagde en vooral ook nuttige Leveranciersdag 2023.