Connect, 01 Jaargang 2

Publicatiedatum
dinsdag 14 maart 2023
Hoofdredactie
Nina van Aalst
Productie
Nina van Aalst
Eindredactie
Sergio Hoogdorp
Marian van Charante
Vormgeving
Wim van Beek
E-mail
ssc-ict@minbzk.nl
Internet
http://ssc-ict.nl
Copyright
CC0 1.0 Universal