Tekst Ron Roozeboom i.s.m. redactie
Foto Wim van Beek

Ik ben nog maar net binnen bij SSC-ICT, maar toch mag ik al het voorwoord schrijven voor deze eerste editie van de Connect van 2023. Het is wederom een volle editie van ons relatiemagazine – wat mij betreft een belangrijk middel om te communiceren met onze afnemers. Voordat ik bij SSC-ICT kwam werken, heb ik de organisatie leren kennen vanuit het gezichtspunt van één van de klanten. Ik kan me dan ook goed inleven in wat er speelt bij onze afnemers, en wil de signalen van klanten in mijn rol als COO serieus nemen. Ik hoop in de toekomst meer samen te kunnen werken, en blijven nagaan of we samen met de klanten op de goede weg zijn. En zo niet, dan moeten we op tijd bijsturen. Hier wil ik graag de schouders onder gaan zetten.

We willen als SSC-ICT blijvende klantwaarde creëren. Nu, en in de toekomst. Dit is een belangrijke doelstelling van de transformatie. CEO Erik Joustra vertelt in deze editie van de Connect over die gestelde doelen, de stand van zaken omtrent de transformatie en wat SSC-ICT de komende jaren gaat DOEN. In de rubriek ‘De klant aan het woord’ lees je deze keer over het werk op de Nederlandse ambassade in Madrid – een van de posten in het buitenland die SSC-ICT bedient – en hoe deze post de dienstverlening ervaart.

Een andere Nederlandse ambassade die aan bod komt, is die in Nairobi, Kenia. Daar brak in december 2022 brand uit in een serverkamer. Jos Vreeswijk en Willem Fahner van team Proactieve Monitoring en Beheer doen in dit artikel verslag van de acties vanuit SSC-ICT. En over serverkamers gesproken: in het overheidsdatacenter (ODC) in Rijswijk is aan serverkasten geen gebrek. Alle data - iedere e-mail en elk bestand van de afnemers - staat op of passeert via een van die servers. Voor het goed functioneren van de servers moet de omgeving van het datacenter optimaal zijn ingericht. René Konincks en Mark Barto vertellen welke voorzieningen ervoor zorgen dat het datacenter blijft draaien.

En wil jij weten of er onderhoud plaatsvindt aan een server? Zorg dan dat je medio april, bij de uitrol van de nieuwe versie, de Serviceinfo-app installeert (of update de app, als je deze al geïnstalleerd hebt). Product owner Sergio Hoogdorp licht in deze editie toe waarom het zo handig is om de app op je telefoon te hebben staan. Een andere ontwikkeling rondom klantapplicaties is de introductie van het beleidskader Werkplekonafhankelijkheid van klantapplicaties. Dit kader omvat rijksbrede afspraken om nieuwe klantapplicaties te gebruiken, zonder de digitale werkomgeving aan te passen.

Genoeg nieuwe ontwikkelingen en onderwerpen om over te lezen én om over te leren. Ook voor mij. Hoe meer ik te weten kom over onze organisatie, hoe beter ik jullie als afnemers van dienst kan zijn. Daarin hoop ik goede stappen te kunnen gaan zetten, one step at a time.

Ron Roozeboom


In editie 02 van de Connect wordt een uitgebreid interview met COO Ron Roozeboom opgenomen.