Tekst Mirjam Visser
Foto Wim van Beek

Vanaf 1 september 2022 is de transformatie van start gegaan. De term ‘transformatie’ geeft aan dat SSC-ICT zich verder professionaliseert, met als doel om haar toegevoegde waarde richting afnemers waar te maken. De veranderingen die tijdens de transitie in gang zijn gezet, worden tijdens de transformatie verdiept, verbreed of geborgd. Het doel is om blijvende klantwaarde te creëren, nu en in de toekomst. CEO Erik Joustra vertelt in dit artikel over die klantwaarde, de stand van zaken omtrent de transformatie en wat SSC-ICT de komende jaren gaat DOEN.

Lees voor meer achtergrondinformatie over de transitie en de transformatie dit artikel uit de Connect van 2022. 

Blijvende klantwaarde

Blijvende klantwaarde creëren, wat houdt dat eigenlijk in? Erik: ‘Ik hoor weleens van afnemers dat zij onze organisatie zien als een black box: afgesloten en niet transparant. Daar moeten we van af. SSC-ICT moet een glazen huis worden. We verlenen nu nog niet voldoende diensten die op de klant zijn afgestemd en leveren nog niet voldoende klantwaarde. Blijvende klantwaarde creëren betekent kort gezegd dat wij aan onze afnemers diensten verlenen die aansluiten op hun behoeften. Dat onze diensten betrouwbaar, voorspelbaar en inzichtelijk zijn en dat we met onze dienstverlening de zelfstandigheid en flexibiliteit van eindgebruikers ondersteunen.’

Erik Joustra, CEO

Een greep uit de projecten

Om die blijvende klantwaarde te kunnen waarborgen wordt er heel wat in gang gezet binnen de organisatie. Zo zijn er in de loop van de eerste vier maanden van de transformatie 16 projecten gestart die allemaal bijdragen aan het creëren van blijvende klantwaarde. Er is bijvoorbeeld een project dat een veilig en flexibel cloudplatform ontwikkelt waarmee de interne organisatie én de afnemers toegang krijgen tot moderne clouddiensten en mogelijkheden. Ook loopt er een project dat de geconstateerde verbeterpunten uit het rapport ‘Versnellen NSK’s (Niet Standaard Klantverzoeken)’ moet implementeren. Doel is daarbij te komen tot transparante, voorspelbare en kortere doorlooptijden van klantwijzigingen. Weer een ander project gaat over het standaardiseren en automatiseren van de backend, zodat SSC-ICT snellere dienstverlening aan de afnemers kan leveren op het gebied van migratie van applicaties. In de toekomst kunnen daarmee tijd en dus kosten bespaard worden.

Meedenken met elkaar

‘Belangrijk is dat we met elkaar meedenken’, stelt Erik. ‘We willen een ‘trusted technology advisor’ zijn. Hierbij draait het niet alleen om de technologie. Wij moeten weten wat er speelt bij de afnemer, welke primaire processen en beleidsdoelen deze partij heeft. Die processen en doelen moeten we vertalen naar welke consequenties dat heeft voor de technologie. Vervolgens kunnen we verschillende scenario’s voorleggen aan de afnemer en per scenario de consequenties ervan aangeven. Zo kan de afnemer een passende keuze maken.’ Aan de andere kant moeten afnemers begrijpen dat de keuzes die zij maken ook inderdaad consequenties hebben. Erik: ‘Dat kunnen consequenties zijn voor bijvoorbeeld de veiligheid en de kosten, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen. Dat vergt wederzijds vertrouwen en gezamenlijke afstemming.’

'Samenwerken met de afnemers is voor SSC-ICT van groot belang.'

Voor en vooral mét de afnemers

Het mag duidelijk zijn: samenwerken met de afnemers is voor SSC-ICT van groot belang. Zij zijn dan ook bij diverse projecten direct betrokken. De afnemers zijn nodig om de klantwaarde te kunnen creëren. Alleen samen kunnen de benodigde stappen gezet worden. Erik: ‘Een goed voorbeeld in het belang van samenwerking met afnemers is het uniformeren van soortgelijke processen van diverse departementen. Met name op het gebied van bedrijfsvoering verschillen de processen van de ministeries helemaal niet zo veel. Als we die standaardiseren en automatiseren scheelt dat veel tijd en geld en levert dat een efficiëntere dienstverlening op.’

Een andere manier van werken: DOEN

De transformatie behelst meer dan de geplande projecten. ‘Met de transformatie willen we echt een andere manier van werken omarmen.’ vertelt Erik. ‘We gaan DOEN. Dat staat voor Durven actief met voorstellen te komen, Ondernemend vernieuwen, onze Expertise beschikbaar stellen en Nabij onze afnemers zijn en met hen in co-creatie zaken oppakken. Het zal allemaal niet vandaag of morgen gerealiseerd zijn, en niet alles zal direct perfect verlopen, maar dit is de nieuwe weg die we als SSC-ICT inslaan.’